ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Nomadic Library

ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Nomadic Library

ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Nomadic Library

Αγαπημένοι, φίλες και φίλοι!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τους επόμενους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στoν χώρο της Stereosis την 2η συλλογή της Νομαδικής Βιβλιοθήκης του MED PHOTO Festival.
Η Νομαδική Βιβλιοθήκη, μια συλλογή αποτελούμενη συνολικά από 300 φωτογραφικά βιβλία, είναι η πρώτη μετακινούμενη δανειστική βιβλιοθήκη φωτογραφικών βιβλίων στην Ελλάδα.
Βασικός στόχος του MedPhoto είναι η ανάδειξη του φωτογραφικού βιβλίου ως αυτόνομου έργου και η σύνδεση της φωτογραφίας με αυτό ως πλαίσιο παρατήρησης της. Η ολοένα και αυξανόμενη συλλογή ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, ώστε σπουδαστές, συλλογικοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, λέσχες και κάθε ενδιαφερόμενος/η εκτός Αθήνας να μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά έργα από την ιστορία της φωτογραφίας.

Όλα τα μέλη μας αλλά και όλη φωτογραφική κοινότητα της πόλης μας μπορεί να μας επισκεφτεί και να τα ξεφυλλίσει καθημερινά από τις 10:00 –  22:00.  

GR
Ένα αρχείο δεκάδων πιθανών συνδυασμών των εικόνων με τις λέξεις. Μία εργαλειοθήκη για την κριτική επανεξέταση της ιστορίας της φωτογραφίας. Ένα αποθετήριο ιδεών υπό συνεχή διαμόρφωση. Μία χαρτογράφηση σύγχρονων εικαστικών αναζητήσεων σε διαρκή αλληλεπίδραση με τοπικές κοινότητες.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη, μία πρωτοβουλία του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας MedPhoto, είναι η πρώτη μετακινούμενη συλλογή φωτογραφικών βιβλίων στην Ελλάδα. Από το 2018 μέχρι σήμερα παραχωρείται διαδοχικά σε πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, δημόσιες βιβλιοθήκες, λέσχες και σχολές φωτογραφίας, αποτελώντας τη βάση για εκπαιδευτικές δράσεις και  την αφορμή για την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου για τον οπτικό πολιτισμό.

Η μελέτη του φωτογραφικού βιβλίου ως έργου τέχνης και η σύνδεση της φωτογραφίας με αυτό ως πλαίσιο παρατήρησής της υπήρξε το εφαλτήριο για τη συγκρότηση της συλλογής. Η διάσταση τού φωτογραφικού βιβλίου ως προϊόντος συλλογικής εργασίας δημιουργών από διαφορετικά πεδία και η μετατόπιση που αυτό σηματοδοτεί από την μεμονωμένη εικόνα προς τη συγκρότηση νοήματος μέσα από ευρύτερες αφηγήσεις είναι ζητήματα που ανακύπτουν τόσο από το κάθε έργο της Νομαδικής Βιβλιοθήκης ξεχωριστά όσο και από τις μεταξύ τους συσχετίσεις.
Αν και, όπως παρατηρεί ο David Campany, το φωτογραφικό βιβλίο απαντάται ως πρακτική ήδη από τις μέρες του Henry Fox Talbot και της Julia Margaret Cameron και παρόλο που στη διάρκεια του 20ου αιώνα μέσα από την πρακτική αυτή παρουσιάστηκαν αξιομνημόνευτα έργα από τους August Sander, Eugene Atget, Walker Evans και Robert Frank, είναι η έκρηξη του διαδικτύου στις αρχές του 21ου αιώνα που κατέστησε το φωτογραφικό βιβλίο προσιτό σε μαζικό κοινό και πυροδότησε την ανάγκη για τη συστηματική εξέταση των ιστορικών διαδρομών του.

Οι διαδρομές αυτές είναι τα νήματα που συνέχουν τη Νομαδική Βιβλιοθήκη και η εξέτασή τους είναι ένας από τους στόχους για την περαιτέρω κατανόηση του φωτογραφικού φαινομένου.
Τα περάσματα από τον φορμαλισμό του Garry Winogrand και της Diane Arbus προς την αποδόμηση κυρίαρχων οπτικών κωδίκων από την Cindy Sherman και τον Jeff Wall στο πλαίσιο μεταμοντέρνων πρακτικών, η πραγμάτευση κοινωνικών προβλημάτων άλλοτε μέσα από προσωπικό πρίσμα όπως στην περίπτωση της Nan Goldin και άλλοτε μέσα από μία συντεταγμένη πολιτική τοποθέτηση όπως αυτή των Adam Broomberg και Oliver Chanarin, η διερεύνηση των ορίων μεταξύ ακίνητης και κινούμενης εικόνας σε έργα όπως του Chris Marker, η εκτεταμένη χρήση γλώσσας προς αναζήτηση ενός κριτικού ρεαλισμού από καλλιτέχνες όπως ο Allan Sekula, καθώς και η σχέση της φωτογραφίας με τις εικαστικές τέχνες όπως αυτή ψηλαφείται από τον
John Baldessari, την Taryn Simon ή τον Robert Rauschenberg είναι ορισμένες μόνο από τις όψεις αυτού τού ολοένα και αναπτυσσόμενου εγχειρήματος.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη αποτελεί, επίσης, μία απόπειρα εμπλουτισμού του λόγου γύρω από τη φωτογραφία που συνοδεύεται από μεταφράσεις θεωρητικών κειμένων, χειρονομία που σκοπεύει στη διεύρυνση του χώρου των Κοινών (commons) και στον διαμοιρασμό της γνώσης.
Είναι, τελικά, η Νομαδική Βιβλιοθήκη μία ανοιχτή πρόσκληση στην προσέγγιση της φωτογραφίας όχι ως ενός αισθητικοποιημένου και εξωιστορικού αντικειμένου, αλλά ως μίας διαδικασίας που προφέρει δυνατότητες συνδυασμού γνωσιακών στοιχείων, εικαστικών ποιοτήτων και  αναφορών στην κοινωνική πραγματικότητα.
Mε την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

EN
An archive of dozens of possible combinations of images with words. A toolkit for critically rethinking the history of photography. A repository of ideas under constant configuration. A mapping of contemporary artistic quests in constant interaction with local communities.
The Nomadic Library, an initiative of the MedPhoto international photography festival, is the first traveling collection of photobooks in Greece. From 2018 until today, it is granted successively to universities, cultural centers, public libraries, photography schools and groups, constituting a foundation for educational activities and for the initiation of a public dialogue on visual culture.

The study of the photobook as a work of art and its connection with photography as a framework of observation was the springboard for the formation of the collection. What arises is the dimension of the photobook as a product of collective work by creators from different fields and the shift that this marks from the individual image to the construction of meaning through broader narratives, either within each book of the Nomadic Library separately or from the correlations between the different books.

Although, as David Campany observes, the photobook has been a creative practice since the days of Henry Fox Talbot and Julia Margaret Cameron, and although during the 20th century this practice featured memorable works by August Sander, Eugene Atget, Walker Evans and Robert Frank, it is the explosion of the internet at the beginning of the 21st century that made the photobook accessible to mass audiences and sparked the need for the systematic examination of its historical routes.

These routes continue to this day’s Nomadic Library and their exploration is one of the goals for further understanding the photographic phenomenon.
Passing through the formalism of Garry Winogrand and Diane Arbus to the deconstruction of dominant visual codes by Cindy Sherman and Jeff Wall in the context of postmodern practices, the examination of social problems sometimes through a personal prism as in the case of Nan Goldin and sometimes through an orderly political stance such as that of Adam Broomberg and Oliver Chanarin, the exploration of the boundaries between still and moving images in works such as Chris Marker’s, the extensive use of language in search of a critical realism by artists such as Allan Sekula, as well as the relationship of photography with the visual arts in John Baldessari, Taryn Simon or Robert Rauschenberg are just some of the aspects of this ever-growing project.

The Nomadic Library is finally an attempt to enrich the discourse around photography accompanied by translations of theoretical texts, a gesture aimed at expanding the space of the Commons and of sharing knowledge.
After all, the Nomadic Library is an open invitation to approaching photography not as an aestheticized and extrahistorical object, but as a process that offers possibilities for combining cognitive elements, visual qualities and references to social reality.
Support by Ministry of Culture and Sports

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.